Reengineering w przedsiębiorstwie. Co warto wiedzieć?

Reengineering w przedsiębiorstwie. Co warto wiedzieć?

Źródło: https://inzynieriaprocesow.pl/pl/

Kiedy zdecydować się na reengineering w przedsiębiorstwie?

Warto zaznaczyć, że reengineering w przedsiębiorstwie jest koncepcją zarządzania opartą o dość gruntowne zmiany. Z tego względu zwykle decydują się na to firmy dostrzegające wyraźne symptomy, świadczące o potrzebie przemodelowania procesów. Może to wynikać z już istniejących problemów, jak i sygnałów z całej branży, które mogą sugerować, iż tradycyjne struktury przedsiębiorstwa nie dadzą oczekiwanych efektów w przyszłości. Istotne jest jednak to, że w takim projekcie nigdy nie ma gotowych rozwiązań i wiele zależy od analizy sytuacji w danej firmie. Działania te wiążą się z dużą odpowiedzialnością i nie są łatwe we wdrożeniu, więc ważna może się okazać pomoc specjalistów – polecamy zatem skorzystanie przy tym z naszych usług.

ISTOTA TEJ KONCEPCJI

Jest to stosunkowo nowa koncepcja, jeżeli chodzi o modele zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na gruntownych przekształceniach procesów, w celu poprawienia funkcjonowania firmy. W większości przypadków oznacza to swego rodzaju odchodzenie od tradycyjnych struktur i schematów, na rzecz tworzenia zespołów odpowiedzialnych za konkretne procesy. Cała idea jest dość radykalna, a skutkiem ma być poprawa efektywności, osiągnięta w stosunkowo krótkim czasie. Stąd zachodzi potrzeba wyraźnego przeprojektowania procesów. Zwykle wybiera się przy tym te główne, a nie stosuje zmian we wszystkich jednocześnie. Kryteriami wyboru są to zwykle te obszary w funkcjonowaniu firmy, które generują największe koszty, opóźnienia czy inne problemy w dużej skali.

32